Tekniska problem just nu vid inpassering i anläggningen. Kommer du inte in trots aktivt träningskort, ring något av de telefonnummer som finns anslagen på entrédörren.

Medlemskap

Från och med 1 juli 2019 betalas avgiften för medlemskap i StiL separat
och per år (föreningens räkenskapsår, 1 juli - 30 juni).

Se nedan för mer info vad detta gäller för dig med träningskort (Stilkort & Sektionskort).

Vill du ha ytterligare fördjupad information, läs mer >>>HÄR<<<.

Medlemskap i Studentidrotten i Luleå (StiL):

Period: 1 juli till 30 juni
Pris: 195 kr/år

Betalas i samband med köp av träningskort, StiL-/Sektionskort på StiL.

Medlemskap i StiL

Jag som redan har träningskort på StiL,
när ska jag betala medlemsavgiften?


- Du med Autogiroavtal (bundet, obundet, löpande):
Extra dragning av medlemsavgift per 1 juli varje år.

- Köpt kort (ej autogiroavtal) före 1 maj 2019:
Medlemskap för 18/19 (t.o.m 30 juni -19) ingår i träningskort. Medlemskap för 19/20 betalas separat. Kontakta reception och betala nästa gång du passerar alt. ring och betala via Swish (över telefon). Vi kommer även lösa så att du kan betala online via hemsidan.

- Köper kort (ej autogiroavtal) 1 maj-30 juni:
Medlemskap för kommande år inkluderas när medlemskap och träningskort inhandlas. Du som köper nu, under denna period 2019, har möjlighet att köpa medlemskap för 19/20 direkt när du löser ditt träningskort.

Jag som har träningskort på StiL via min arbetsgivare,
ska jag betala medlemsavgift?

Nej, för dig som löser träningskort via din arbetsgivare sker debitering för medlemskap centralt via upprättat avtal mellan StiL och din arbetsgivare.
(Obs! Avvikelser kan förekomma)
Du behöver dock själv, som individ, inte göra något.
Skulle det vara så att du nekas inpassering efter 1 juli, kontakta vår reception.

Dela på Facebook