Till nyhetsarkivet
2020-02-13

Workshop Cykel med FTP-test


Måndag 24 februari kl 18.30

Vi visar inställningarna på cyklarna lite noggrannare, förklarar (cykel)träning med watt grundläggande, ger lite tips och avslutar sedan med ett FTP-test tillsammans.

FTP-värdet du får fram är en jättebra hjälp då vi coachar våra cykelpass utifrån watt. Ditt testresultat blir ditt "utgångsläge", ditt funktionella tröskelvärde, och utifrån det beräknas dina individuella watt-zoner ut. Det blir därmed mer tillförlitligt om man jämför med standardvärdet du får när cykeln räknar ut FTP utifrån kön, vikt och aktivitetsnivå. Testet görs utan musik för att du ska hitta ditt eget optimala tempo (utan att påverkas av musikens tempo). Om du vill kan du ta med egen musik (hörlurar) med musik du vill lyssna på under testet.

Bokas som ett vanligt pass i appen / hemsidan (Om du har dagtidskort / LTU-kort, kontakta receptionen för att få hjälp att boka in dig på workshopen).

Tips! Ladda hem appen "ICG Training" och ta med din telefon på workshopen, då du enkelt kan spara ner ditt FTP-värde i appen och sen bara synka den med cykeln vid nästa cykelpass.

Obs! Viktigt att vara helt frisk då du gör testet, samt även med fördel träningsvila dagen innan då det är fysiskt tungt!

Vår målsättning är att lägga in testen löpande ca var annan månad, eftersom FTP-värdet även är ett bra mätverktyg för att se framsteg som du gör över tid.

Dela på Facebook