Till nyhetsarkivet
2020-03-12

Gällande Corona-viruset (Covid-19)


[Uppdaterad 2021-06-11] Vi kommer att fortsätta hålla StiL öppet för TRÄNING-GLÄDJE-ENERGI under sommaren 2021, så länge vi av myndighet inte blir anmodade till annat! Med tanke på nya pandemilagen har vi sedan tidigare infört ett maxantal personer som får vistas i anläggningen samtidigt (samt i angränsande rum, t ex salar), samt göra allt för att undvika trängsel där sådan kan uppstå. Vänligen respektera detta när du tränar i anläggningen. Vi har en moralisk plikt att minska smittspridningen i samhället och gör allt som står i vår makt för att våra medlemmar ska känna sig trygga och säkra i vår verksamhet. Nedan listar vi fortlöpande förutsättningarna för hur vi som anläggning fortsatt ska kunna hålla öppet, och du som medlem ska kunna fortsätta träna, tryggt och säkert, hos oss.

Vi på StiL har tagit fram en strategi med anledning av risken för denna spridning.
Vi tar detta på största allvar och följer myndigheternas senaste rekommendationer.

Har du valmöjlighet vilken dag/tid du tränar under veckan?
Se gärna vår graf över när det är mycket folk i anläggningen och välj en tid då det är lugnare.
Då blir det lättare att hålla avstånd och vi glesar ut potentiell trängsel ytterligare.***

 • VAD GÖR VI NU? Gäller från 8 januari tillsvidare.
  - Vi har inte fått några direkta direktiv att stänga vår anläggning.
  - Vi fortsätter att hålla vår anläggning öppen för dig som vill fortsätta att träna och röra på dig, på ett säkert och tryggt sätt.
  - Vi inför ett maxantal personer som får vistas i anläggningen samtidigt. Maxantalet är baserat på de krav på 10kvm/medlem, hur vår anläggning är uppbyggd, kvadratmeteryta samt hur våra salar disponeras.
  - Maxantal personer inne på StiL samtidigt är begränsat till: 200 personer. 
  - Undvika trängsel: Vår verksamhet ska jobba för att undvika trängsel. Alla anställda tar ansvar för att, vid upplevd trängsel någonstans i anläggningen, påtala detta och be medlemmar hålla avstånd.
  Allmänt:
  - Vi utför dagligen grundliga städrutiner via vår leverantör ISS. Utöver detta desinfekterar vi hela anläggningen rutinmässigt (ca 5 ggr/vecka) via speciell aerosolmaskin och det virusbekämpande medlet Tersano Ozonvatten.
  - Ytor som av utrymmesskäl inte behövs just nu har stängts ned. Likaså gäller utrustning som inte behövs, dessa har rengjorts och ställts undan tillsvidare.
  - Vi förstärker antalet sprayflaskor (för desinfektion av utrustning när du tränat) och antalet torkpapper, samt ställer ut mer handsprit på utvalda platser i anläggningen. Även väggfasta hållare med handsprit är uppsatta runt om i anläggningen.
  - Vi har uppdaterat innehållet i sprayflaskorna i anläggningen. Numera använder vi oss av Tersano Ozonvatten i alla sprayflaskor som finns i anläggningen.
  - Massagepersonal erbjuder möjligheten att jobba med munskydd/visir vid behandlingar.

  Personal:
  - All personal som kan jobba hemifrån gör det när tillfälle ges.
  - Tjänsteresor beviljas inte, likaså resor för tävlingar till annan ort. Vi rekommenderar digitala möten/utbildningar så långt det är möjligt.
  - Alla anställda som har förkylningssymptom stannar av säkerhetsskäl hemma till dess att hen är symptomfri, och sedan ytterligare två dagar.
  - Har en åtgärdsplan för den händelse att det uppdagas att medlem/personal vistats i anläggningen och varit smittad med covid-19, asymtomatiskt (dvs utan symptom).

  Gruppträning/Sektionsverksamhet:
  - Från måndag 11 januari begränsas antalet deltagare på våra pass utifrån salarnas storlek, dock max 20 deltagare. Vi kommer samtidigt att öka på antalet pass/vecka för att du som medlem ska kunna få plats. Se StiL appen eller hemsidan för mer info.
  - Utomhuspassen utökas.
  - Seniorverksamheten öppnar upp igen under vecka 17.
  - Box passen pausad.
  - Från och med måndag 16 november pausar vi StiL bingon.
  - Huvuddelen av sektionsverksamheten pausas tillsvidare. Viss utomhusträning med Längd, Orientering, Löpning, Lacrosse och Futsal sektionerna kommer att genomföras, se appen.
  - Sektionsverksamheten med resor/aktiviteter följer rådande läge och anpassar inför varje planerad resa.

  Övrigt:
  - Verksamhetsmässigt har vi en strategi, gentemot personal och medlemmar, vad som händer om det skulle bli så att vi i framtiden bli anmodade (av myndighet) att stänga anläggningen.
  - Från och med 17 maj 2021 återgår vi till normala regler kring frysning av träningskort. Är du fortsatt i riskgrupp och/eller har strul med vaccinationen, kontakta receptionen för mer info.
  - Vi fortsätter med generösa bemannade öppettider vardagar, allt för personlig kontakt och nära till information.
  - För dig som medlem är anläggningen öppen som vanligt via slussen (05-23).
  - Vårt senaste nyhetsbrev kan du läsa här.

 • HEMMATRÄNING: Är du fortsatt orolig att vistas i anläggningen? Vi erbjuder, via sociala medier och nyhetsbrev, flera olika varianter av hemmaträning som du som medlem enkelt kan utföra i hemmet.
  - Här hittar du oss på Instagram och Facebook .
  - Här hittar du nyhetsbrev innehållande hemmaträningstips: Nyhetsbrev 1, Nyhetsbrev 2
  - Livepass pausas tillsvidare under sommaren.

 • VAD KAN DU GÖRA NU?
  - Genom att behålla ditt StiLkort, och stanna kvar som medlem hos oss även när du inte kan eller vill nyttja det till fullo, gör du det möjligt för oss att kunna fortsätta skapa starka träningsupplevelser tillsammans även i framtiden. 
  - Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 för att se vad som gäller i Norrbotten just nu, för att lämna prov för covid-19, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk.
  - Har du valmöjlighet vilken dag/tid du tränar under veckan? Se gärna vår graf över när det är mycket folk i anläggningen och välj en tid då det är lugnare. Då blir det lättare att hålla avstånd och vi glesar ut potentiell trängsel ytterligare.
  - Undvik trängsel: Känner du att det blir trångt på en yta, uppmärksamma detta på ett respektfullt sätt för att på ett enkelt sätt lösa situationen.
  - Har du möjlighet, byt om och duscha hemma i samband med din träning. Allt för att minimera risken att bli utsatt för smitta. Möjlighet att låna skåp finns på plan 1, 2 & 3, för att lämna träningsväska/kläder m.m. Kontakta reception.
  - Om du redan sitter i karantän, antingen frivillig eller beordrad, stannar du hemma.
  - Man ska aldrig träna när man känner sig sjuk, Corona-virus eller inte. Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  - Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  - God personlig hygien är ännu viktigare än tidigare. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  - Rengör maskiner/utrustning efter dig, just nu är ju detta viktigare än någonsin.
  - Tränar du gruppträning, tvätta och sprita händerna ordentligt innan och efter passet. Se till att inte röra händer/fingrar i ögon/mun medan du tränar. 
  - Följer sjukvårdens rekommendationer vid en eventuell påkommen smitta individuellt, både efter symptom eller asymtomatiskt, samt informerar StiL som anläggning för smittspårning.
  - Granska rykten kritiskt innan du för dom vidare till tredje person.
  - HEMMATRÄNING: Är du inte sjuk, men ändå orolig att besöka allmänna platser som StiL? Se info högre upp för tips och länkar.
  - Följ uppdateringar på Folkhälsomyndighetens hemsida (regelbundna pressträffar m.m.) samt hemsidan Krisinformation för senaste information.
  Om du har ytterligare frågor, ringer du till receptionen (0920-49 24 60) eller mejlar oss (info@mittlivsstil.se).

Frågor och svar om Corona-virus finns på Folkhälsomyndighetens hemsida samt på Världshälsoorganisationens hemsida.

[IN ENGLISH]

Dela på Facebook