Bokningsregler

Vänligen gör dina bokningar med omsorg och ansvar så att så många som möjligt kan använda den frihet som bokningssystemet erbjuder.

GRUPPTRÄNING

Bokning kan ske 7 dagar i förväg.

Bokning kan ske i StiL appen fram till 10 min innan utsatt starttid.

Avbokning måste ske senast 120 min innan utsatt starttid.
(efter det kan avbokning ske i samråd med reception, ring/mejla för besked)

Du får max boka 3 aktiviteter per dag.

10 aktiviteter är max vad du får ha bokade kommande 7-dagars period.

Du måste ha ett giltigt StiLkort för att kunna boka. För bokning av aktiviteter med våra sektioner (i extern hall) räcker det med giltigt Sektionskort.

Biljett kvitteras ut genom att blippa ditt medlemskort i en avprickningsläsare (kiosker) som finns i anslutning till receptionen. Du får då en passbiljett som du ger till aktivitetens ledare. Biljetten går att hämta tidigast 3 tim innan utsatt starttid.

En bokad plats måste kvitteras ut senast 10 min innan aktivitetens start. Om du inte gör det blir ditt kort spärrat för inpassering och bokning. Spärren hävs manuellt i receptionen mot en avgift av 50 kr.

Avbokad plats blir omedelbart tillgänglig på reservlistan.

Du väljer själv om du vill boka reservplats vid fullbokad aktivitet. Ev. avbokning av tilldelad reservplats måste ske senast 60 min innan utsatt starttid.

SQUASH & BORDTENNIS

Bokning kan ske 7 dagar i förväg.

Bokning kan göras fram till 1 tim innan utsatt starttid.

Avbokning måste ske senast 1 tim innan utsatt starttid.

Du får max boka 2 pass squash per dag.

Du får max boka 7 pass squash per vecka.

Giltigt StiLkort gäller för bokning av squash och bordtennis.

RESERVPLATSER

Bokning av reservplats kan ske 7 dagar i förväg.

Avbokning av reservplats måste ske senast 60 min innan passet startar.

Du får max boka 2 pass/dag inklusive ordinarie bokning

Du kan bli tilldelad reservplats fram till 60 min innan passet startar, därefter upphör reservlistans funktion och ev. lediga platser måste hämtas ut direkt på plats i någon av våra kiosker (2 st finns i anslutning till receptionen).

Tilldelad reservplats meddelas automatiskt via e-post och sms, vänligen kolla om du mobil/mejl senast 60 minuter innan passet startar.

En tilldelad reservplats måste kvitteras ut senast 10 min innan aktivitetens start. Om du inte gör det blir ditt kort spärrat för inpassering och bokning. Spärren hävs manuellt i receptionen mot en avgift av 50 kr.

Du väljer själv om du vill boka reservplats vid fullbokad aktivitet. Ev. avbokning av tilldelad reservplats måste ske senast 60 min innan utsatt starttid.

MASSAGE

Avbokning av massage ska ske senast ett dygn innan dagen för aktiviteten.